คลีนิคหมอดูสุขภาพจิต คลีนิคสุขภาพจิต
จิตเวช สระบุรี
สมชาย สำราญเวชพร จิตเวช สระบุรี
หมอดูสุขภาพจิต หนังสือสุขภาพจิต สมชาย สุขภาพจิต หมอดู สระบุรี ถามตอบสุขภาพจิต หมอสมชาย สำราญเวชพร
นายแพทย์สมชาย สำราญเวชพร
นายแพทย์สมชาย สำราญเวชพร
ปัญหาสุขภาพจิต
 
สั่งซื้อหนังสือ
หนังสือสุขภาพจิต
นายแพทย์สมชาย สำราญเวชพร เกิด ณ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
สำเร็จการศึกษาสูงสุด สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงาน ได้แก่
- เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือนิตยสารผู้หญิง นาน ๗ ปี เขียนบทความเกี่ยวกับสุขภาพจิต
- หนังสือที่พิมพ์จำหน่าย
  • ๑๓ เรื่องจริงจากห้องตรวจจิตแพทย์
  • อารมณ์
  • เสียงหัวร่อจากห้องตรวจจิตแพทย์
  • คู่มือพ่อแม่ที่ดี (Good Parenting Guide)
  • คู่มือสร้างสุขในทุกๆ วัน (Good Life Guide)
- หนังสือแปลที่มีจำหน่าย
  • มองโลกเป็น เห็นความสุข (learn to be Optimist)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนจำหน่าย
  • โปรแกรมเงินเดือนโรงพยาบาล เขียนด้วย Clipper 5.2e
  • โปรแกรมดวงชะตาพยากรณ์ 2012 เขียนด้วย Visual Basic Professional
- งานหลัก
  • รับราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี ในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ระดับ ๙
  • คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช นายแพทย์สมชาย ณ 1/26 ถ.สุดบรรทัด 13 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18120
- สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1/26 ถ.สุดบรรทัด 13 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18120
โทร 084-0399-909 , 086-3226-395
 
Copy All Right Reserved 2013 www.หมอดูสุขภาพจิต.com
เลขที่ 1/26 ถ.สุดบรรทัด13 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18120